Bij overlijden (24 uur per dag): 06 207 312 27

|

Overige vragen: 0164 265 989

|

Volg ons op:

Rooms Katholieke begraafplaats Mastendreef

Lees verder over de historie, de mogelijkheden en opties van begraafplaats Mastendreef.

Begraafplaats Mastendreef – te Bergen op Zoom – is te onderscheiden in globaal twee delen.

Het oudste gedeelte, in de volksmond de oude begraafplaats genoemd, daterend uit het tweede kwart van de negentiende eeuw wordt omringd door een beukenheg. In de jaren 1960 werd wegens ruimtegebrek een uitbreiding gerealiseerd en kreeg de begraafplaats zijn huidige vormgeving.

Historie

Ouderen zullen het zich nog herinneren, de ingang van R.K.Begraafplaats lag aan de Wouwsestraatweg, de enige verbindingsweg naar Wouw en Roosendaal. Naast de ingang stond een kapel en het woonhuis van de doodgraver beiden zijn door de aanleg van de snelweg A58 verdwenen. Een nieuwe ingang werd gerealiseerd aan de Mastendreef.

 

In 1856 is er een door bomen en hagen omzoomd hoofdpad aangelegd, uitlopend in een Calvarieberg met pastoorsgraven. Hieromheen bevindt zich een driekwart gesloten kring met graven van notabelen. Dit oudste deel van de begraafplaats is uniek en van algemeen belang. Het geheel heeft een cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociale en geestelijke ontwikkeling van de katholieke grafcultuur.

 

Bovendien heeft het kunsthistorisch belang als voorbeeld van het werk van diverse ateliers uit de provincie en regio. Het oudste graf nog bestaande graf dateert uit 1837.

 

Er zijn door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg vijf beschermde graftombes, een grafzerk, een grafmonument en een grafkapel aangewezen als Rijksmonument. Daarnaast werden door de Gemeente Bergen op Zoom een aantal monumenten aangewezen als beschermd gemeentelijk monument. Er zijn monumenten/ zerken bij, gerealiseerd door Bergse kunstenaars.

Nieuw Graf

Op de R.K. Begraafplaats worden verschillende soorten graven uitgegeven. In principe zijn deze te onderscheiden in particuliere graven en algemene graven.

 

Particuliere graven:

  • standaard ‘G’ graf: 2-persoons graf met 20/30 jaar grafrechten, mogelijkheid tot verlenging na 20/30 jaar
  • ‘I’ graf: gelijk aan G graf, waarbij de afmetingen van het monument afwijken (groter)
  • ‘L’ graf: 1-persoons graf met 20/30 grafrechten, mogelijkheid tot verlenging na 20/30 jaar
  • ‘V’ graf: 4-persoons graf, 2 personen naast elkaar en 2 onder elkaar, 20/30 jaar grafrechten, mogelijkheid tot verlenging. Alleen met tombe monument
  • Keldergraf: Prefab kelder met plaats voor 2 personen onder elkaar, afgesloten met een betonnen plaat, waarop het monument wordt geplaatst. Mogelijkheid voor 4 personen: 2 kelders naast elkaar aaneengesloten.

 

Algemene graven

  • ‘E’ graf: 1-persoons graf met maximaal 10 jaar grafrechten, nadien is verlenging mogelijk.
  • Graf op kosten van de gemeentelijke overheid. Technisch begraven op een anonieme plaats. Geen monument, max 10 jaar grafrechten. Geen verlenging mogelijk.

As bestemming

De R.K. Begraafplaatsen hebben op al hun begraafplaatsen eigen urnenvelden. Asbussen kunnen bijgezet worden in een urnennis of urnenkelder of in de urnenmuur . De nis is geplaatst in een begroeide heuvel. Een andere mogelijkheid is een asbus rechtstreeks in de grond begraven of in een urnenkelder. Hierop kan dan, binnen de maatvoering, een klein monument worden geplaatst.

 

Wilt u liever de asbus in een bestaand graf van familie begraven? Dan kan natuurlijk ook. Ook uitstrooiing van de as in een bestaand graf bestaat tot de mogelijkheden.

 

De Kerkelijke Instelling R.K Begraafplaats Bergen op Zoom ( Mastendreef 3 )  en stichting crematorium Zoomstede in Bergen op Zoom zijn aparte stichtingen. Maar vormen niet één geheel en opereren dan ook los van elkaar.

 

Nu hebben wij een brochure uitgebracht met welke mogelijkheden er bij ons zijn op onze begraafplaatsen voor de asbestemming.

 

U kunt de brochure hier downloaden:

BROCHURE ASBESTEMMING R.K.BEGRAAFPLAATSEN 

 

Mocht u naar aanleiding van de brochure nog vragen hebben dan kunt u de beheerder bereiken op  telefoonummer : 0164-265989 of info@rkbegraafplaats.com

Bijzetting

Alle graven (behalve algemene graven) zijn bestemd voor minimaal 2 personen met grafrechten voor 20 jaar.

 

Komt een tweede persoon te overlijden, kan deze worden bijgezet in het graf waar inmiddels een familielid is begraven. Het nummer van het graf wordt vermeld op de factuur van de eerste begraving. Is dat niet meer bekend? Dan kan de beheerder uitsluitsel brengen. Hij heeft toegang tot het grafsysteem waarin alle begravingen staan vermeld.

Administratie

Heeft u vragen over de financiële zaken behorende bij uw graf- en/of asbestemming, dan kunt u contact opnemen met ons administratiekantoor. Zij behartigen voor ons alle administratieve en financiële zaken behorende hierbij.

 

Timmermans Administratie Advies Kantoor
Burgemeester Vergroesenstraat 5
4611CW  Bergen op Zoom (NL)

tel: 0164 265 656
email: administratie@rkbegraafplaats.com

Meer informatie over onze andere begraafplaatsen?

Onze Begraafplaatsen

De kerkelijke instelling R.K. Begraafplaats bezit en beheert 4 begraafplaatsen in Bergen op Zoom:

De laatste jaren is er hard gewerkt aan de verdere opbouw van deze begraafplaatsen door de aanleg van goede paden en wegen. Het onderhoud aan de planten, bomen en perken gebeurt op professionele wijze en daardoor zijn er begraafplaatsen ontstaan waar u tot rust kan komen, en even stil kunt zijn na een verlies.

Meer informatie

Tarieven

Wilt u meer informatie over de tarieven voor grafbestemmingen of asbestemmingen per begraafplaats? Vind hieronder al uw opties.

Begraafplaats Mastendreef

Meer informatie

Begraafplaats Nieuw Borgvliet

Meer informatie

Islamitische Begraafplaats

Meer informatie

Algemene Begraafplaats

Meer informatie