Bij overlijden (24 uur per dag): 06 207 312 27

|

Overige vragen: 0164 265 989

|

Volg ons op:

Veel gestelde vragen

Hieronder hebben we enkele onderwerpen geplaatst waar vaak vragen over zijn.

Wij hebben de meest gestelde vragen extra verduidelijkt op onze website. Wij vernieuwen dit op vrij recente basis, zodat we u goed kunnen informeren over nieuwe vragen en onderwerpen vanuit onze begraafplaatsen.

Heeft u tussentijds nog vragen, dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Neem contact met ons op

Hoe lang duren grafrechten?

Graven worden initieel voor 20 of 30 jaar uitgegeven. Daarna kan worden verlengd met minimaal 5 jaar en maximaal 10 jaar. Dit geldt voor  particuliere graven. Algemene graven worden voor 10 jaar uitgegeven en zijn nadien verlengbaar.

Kan ik een asbus in een bestaand graf begraven of de as erin uitstrooien?

Ja, dat kan. Maar dan moet de rechthebbende van het graf daarvoor toestemming geven. Het begraven van asbussen of uitstrooien van as in een bestaand graf mag u NIET zelf doen, maar is voorbehouden aan het personeel van de begraafplaats. Dit heeft te maken met de wettelijke registratie van de as na de crematie. Daarnaast zijn hieraan kosten verbonden (zie tarieven).

Behoren het crematorium en de Begraafplaats bij elkaar?

Nee, de RK Begraafplaats is een zelfstandige stichting met een eigen bestuur en eigen medewerkers. Alles wat dus met de graven op de Mastendreef te maken heeft moet u bij ons zijn.

IK ZET PLANTJES OP HET GRAF EN DIE WORDEN STEEDS OPGEGETEN DOOR KONIJNEN.

Ja, dat is een veel voorkomend probleem op een begraafplaats. Door de open ligging van de begraafplaats zijn er niet alleen konijnen, maar ook reeën, die de begraafplaats ’s avonds bezoeken. We kunnen daartegen niet veel doen. Wel zullen we regelmatig een valkenier uitnodigen om konijnen te vangen, waardoor het aantal konijnen terug wordt gebracht.

Het graf is ingezakt / het monument staat scheef

Als het graf is ingezakt, moet er zand bij. Medewerkers van de begraafplaats zullen bij hun rondes dit veelal constateren en hiervoor zorgen. Als dit niet is gebeurd, kunt u de beheerder of andere medewerkers hierover aanspreken.

Als het monument scheef staat, dient u dit zelf te verhelpen door het inschakelen van een steenhouwer. De rechthebbende van het graf is zelf verantwoordelijk voor de staat waarin het graf en het monument zich bevindt. Dat geldt ook voor overmatige beplanting. De kosten voor het rechtzetten zijn voor de rechthebbende. De begraafplaats kan het rechtzetten ook verzorgen. Ook zij zullen kosten in rekening brengen. Vraag de beheerder welke mogelijkheden er zijn.

Het monument is omgevallen en beschadigd. Is de begraafplaats hiervoor verzekerd?

Bij de vorige vraag kon u lezen, dat de rechthebbende zelf verantwoordelijk is voor de staat van het monument. Dat betekent ook dat de begraafplaats niet aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele schade aan monumenten door achterstallig onderhoud van het monument. Er zijn verzekeringen die u hiervoor kunt afsluiten.

Ik vind een rode button op het graf. Wat moet ik doen?

Deze rode button heeft als tekst: “Dit graf wordt geruimd”. Dat betekent dat voor dit bewuste graf de grafrechten zijn verlopen en niet meer verlengd zijn. Niet verlengen kan meerdere oorzaken hebben. Na 20 jaar wil men niet meer betalen; de rechthebbende is verhuisd en het nieuwe adres is niet bekend bij de administratie.

Vanaf het plaatsen van de button en het publiceren op de publicatieborden, gaan er vervolgens 6 maanden voorbij voordat er iets wordt gedaan, in de hoop dat nabestaanden het graf bezoeken en de button vinden. Want volgens het reglement dienen rechthebbenden een adreswijziging door te geven. Volgens de wet op de Lijkbezorging van 2010 is de beheerder van de begraafplaats niet meer verplicht rechthebbenden op te sporen.

Vindt u zo’n button? Neem dan even contact met kantoor Timmermans op tel. 0164-265656 of vraag het de beheerder.

Ik krijg een rekening voor grafrechten van Administratiekantoor Timmermans?

De R.K. Begraafplaats heeft Administratiekantoor Timmermans verzocht de financiële administratie te verzorgen voor de begraafplaats. Daar kunt ook terecht voor alle andere financiële zaken die betrekking hebben op de begraafplaats.

Kunnen graven gereserveerd worden?

Dat is mogelijk, indien dit een plaats betreft, waar de machines gemakkelijk toegang toe hebben. U dient er wel rekening mee te houden, dat vanaf het begin van de reservering, grafrechten verschuldigd zijn. Vraag de beheerder om de mogelijkheden.

Wat gebeurt er met een graf, als ik teken voor afstand?

Na afstand zullen wij het grafmonument laten verwijderen en deze zullen wij vernietigen of zal worden hergebruikt ( www.circlestone.nl )  . Wilt u over het monument beschikken? Dat kan. U dient dat op het afstandsformulier te vermelden en zelf zorg dragen voor het verwijderen. De stoffelijke resten zullen blijven liggen. Indien het grafveld opnieuw worden gebruikt, zullen stoffelijke resten verzameld worden en in hetzelfde graf dieper begraven worden (schudden). Dat betekent, dat overledenen altijd op de zelfde plaats begraven blijven, alleen dieper.

 

Over Circle Stone .

 

De grafmonumenten op onze begraafplaats zijn van grote waarde.
Voor nabestaanden vormen zij een zichtbare en persoonlijke herinnering aan het leven van dierbaren, een plaats om bij te gedenken.
De grafmonumenten gezamenlijk vormen een geschiedenisboek van de gemeenschap.
De grafmonumenten die van steen zijn gemaakt, hebben een indrukwekkend lange geschiedenis. Honderden miljoenen jaren geleden zijn zij door de natuur gevormd.
Steenhouwers hebben er vorm aan gegeven en de stenen persoonlijk gemaakt.
Een indrukwekkende samenwerking tussen natuur en menselijke energie.
De meeste hardstenen grafmonumenten kunnen nog vele tientallen en soms honderden jaren de functie van grafmonument blijven behouden.
Daar dragen wij als begraafplaats graag aan bij, met eerbied voor mens en natuur.
Dat doen wij op de volgende wijze.
Wanneer de grafrechten komen te vervallen krijgen de nabestaanden de gelegenheid om de grafsteen op te (laten) halen.In de meeste gevallen willen zij hier echter geen gebruik van maken en wordt het monument eigendom van de begraafplaats. Wij stellen het dan ter beschikking aan steenhouwers om er een grafmonument voor een andere familie van te maken. De persoonlijke gegevens en herkenbaarheden worden dan uiteraard verwijderd.
Vanzelfsprekend communiceert de steenhouwer aan de nieuwe eigenaren dat het om een monument gaat dat en nieuw leven heeft gekregen.
Hiermee voorkomen wij dat de stenen worden vergruisd en bijvoorbeeld onder het wegdek verdwijnen en blijven ze hun hoogwaardige functie behouden.
Zie voor meer informatie www.circlestone.nl

Ik zag urnenvelden op de Mastendreef en Nieuw – Borgvliet. Maar op de monumentjes stond geen tekst wie er liggen.

Deze urnenvelden zijn recentelijk aangelegd. De huidige monumentjes zijn voorbeelden van mogelijkheden. Naast de bijzetting van asbussen in de nissen in de urnenheuvels, die een standaard afdekplaat hebben, kunnen asbussen ook bijgezet worden in een urnenkelder of rechtstreeks in de grond. Op deze plaatsen kan een urnenmonument met vrije vormgeving geplaats worden. De kosten voor het urnenmonument zijn voor rekening van de rechthebbende. Bij de urnenheuvels zijn de kosten voor de afdekplaten opgenomen in het tarief.