Bij overlijden (24 uur per dag): 06 207 312 27

|

Overige vragen: 0164 265 989

|

Volg ons op:

Rooms Katholieke begraafplaats Nieuw-Borgvliet

Lees verder over de historie, de mogelijkheden en opties van begraafplaats Nieuw-Borgvliet.

Nieuw-Borgvliet is een begraafplaats die altijd sterk verbonden is geweest met dit specifieke stadsdeel van Bergen op Zoom.

De kerkelijke instelling R.K. Begraafplaats Bergen op Zoom, heeft in 2016 het beheer en onderhoud van begraafplaats Nieuw-Borgvliet overgenomen. En heden ten dage is begraafplaats Nieuw-Borgvliet in ere hersteld en heeft een volledige metamorfose ondergaan.

Historie

Nieuw-Borgvliet is een begraafplaats die altijd sterk verbonden is geweest met dit specifieke stadsdeel van Bergen op Zoom. Het ontstaan gaat terug tot 1864, het jaar waarin de Antonius Abtkerk werd gebouwd.

 

Nieuw-Borgvliet vervulde de functie van kerkhof in de letterlijke zin van het woord, in het stadsdeel Nieuw-Borgvliet dat zichzelf als eenheid beschouwde.

 

De bevolking voelde zich sterk verbonden met zowel de kerk als de begraafplaats, die symbool stonden voor het dorpskarakter van Borgvliet. Na sluiting van de kerk en afname van het aantal begravingen, nam de aandacht voor Borgvliet af en verouderde ook de begraafplaats.

 

De kerkelijke instelling Rooms Katholieke Begraafplaats Bergen op Zoom, heeft in 2016 het beheer en onderhoud van begraafplaats Nieuw-Borgvliet overgenomen, en heden ten dage is begraafplaats Nieuw-Borgvliet in ere hersteld en heeft een volledige metamorfose ondergaan.

Nieuw Graf

Op de R.K. Begraafplaats Nieuw-Borgvliet worden verschillende soorten graven uitgegeven.
Voor de juiste mogelijkheden kunt u met ons contact opnemen.

 

In 2016 is de begraafplaats Nieuw Borgvliet overgenomen door de R.K.Begraafplaats Bergen op Zoom en werd er besloten de begraafplaats te renoveren, zodat de bewoners, die nog steeds verbondenheid voelen met dit stadsdeel, in de hun zo vertrouwde omgeving begraven kunnen worden.

 

Veel oude graven moesten worden geruimd; een proces dat met de uiterste zorgvuldigheid moest worden uitgevoerd. Er is daarna gras ingezaaid en er is een ontwerp gemaakt voor de inrichting. Er zijn nu heuveltjes met urnen nissen, waarbij op het plateau een bloemetje of ander aandenken geplaatst kan worden. Er is een nieuw gedeelte , naast de calvarieberg ontworpen, waar de graven op een ruime speelse manier ingedeeld zijn.

 

Vanaf januari 2018 is er ook een waterleiding aangelegd, zodat de bezoekers voor het schoonmaken van de graven en het water geven van bloemen hier gebruik van kunnen maken. Tevens zijn er bankjes geplaatst en is er nieuwe aanplant aangebracht. Nieuw Borgvliet begint geheel vernieuwd aan de volgende fase in haar lange geschiedenis.

As bestemming

De R.K. Begraafplaats Nieuw- Borgvliet heeft een eigen urnentuin. Asbussen kunnen bijgezet worden in een urnennis. De nis is geplaatst in een begroeide heuvel. Een andere mogelijkheid is een asbus rechtstreeks in de grond begraven of in een urnenkelder of in de urnenmuur. Hierop kan dan, binnen de maatvoering, een klein monument worden geplaatst.

 

Wilt u liever de asbus in een bestaand graf van familie begraven? Dan kan natuurlijk ook. Ook uitstrooiing van de as in een bestaand graf bestaat tot de mogelijkheden. Vraag informatie over de diverse mogelijkheden de beheerder van de begraafplaats. U kunt hiervoor met ons contact opnemen.

Administratie

Heeft u vragen over de financiële zaken behorende bij uw graf- en/of asbestemming, dan kunt u contact opnemen met ons administratiekantoor. Zij behartigen voor ons alle administratieve en financiële zaken behorende hierbij.

 

Timmermans Administratie Advies Kantoor
Burgemeester Vergroesenstraat 5
4611CW  Bergen op Zoom (NL)

tel: 0164 265 656
email: administratie@rkbegraafplaats.com

Meer informatie over onze andere begraafplaatsen?

Onze Begraafplaatsen

De kerkelijke instelling R.K. Begraafplaats bezit en/of beheert 4 begraafplaatsen in Bergen op Zoom:

De laatste jaren is er hard gewerkt aan de verdere opbouw van deze begraafplaatsen door de aanleg van goede paden en wegen. Het onderhoud aan de planten, bomen en perken gebeurt op professionele wijze en daardoor zijn er begraafplaatsen ontstaan waar u tot rust kan komen, en even stil kunt zijn na een verlies.

Meer informatie

Tarieven

Wilt u meer informatie over de tarieven voor grafbestemmingen of asbestemmingen per begraafplaats? Vind hieronder al uw opties.

Begraafplaats Mastendreef

Meer informatie

Begraafplaats Nieuw Borgvliet

Meer informatie

Islamitische Begraafplaats

Meer informatie

Algemene Begraafplaats

Meer informatie