Bij overlijden (24 uur per dag): 06 207 312 27

|

Overige vragen: 0164 265 989

|

Volg ons op:

Gemeentelijk monument 3P48ob

Het graf is uitgevoerd als een omheind perk met een kruis in het midden, beide uitgevoerd in zandsteen. Het geheel is 2.26 meter breed en even lang. Op de rechthoekige hoekpalen staan kegels. De wanden hebben een opvallende vorm als geronde kantelen met sleutelgat vormige openingen. Het kruis, met kwartcirkels in de oksels, is 1.40 hoog met armen van 78 cm breed.

Aan de binnenzijde van de omheiningen zijn bronzen bordjes bevestigd met de namen van de overledenen. De eerste was A.M. Beckers- Beens 1842-1924. Verder rusten hier A.C. Beckers- Donkers 1883-1928 en Anneke Beckers † 1935. Voorts L.H.  Beckers 1855-1940, H.C. Beckers 1883-1954 en tenslotte M.A. Beckers- Buskens 1898-1974.

Waardering: Het grafmonument is van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een geestelijke ontwikkeling. Architectuurhistorisch is het belangrijk vanwege de ornamentiek en het materiaalgebruik.

Overledenen

Antonia Maria Beckers- Beens * 03-03-1842 † 27-04-1924, 82 jaar

Anna Clara Beckers- Donkers * 02-10-1883 † 25-04-1928, 44 jaar, getrouwd met

Hubertus Cornelis Beckers * 14-12-1883 † 28-10-1954, 70 jaar

Anneke Beckers * 22-01-1935 † 22-01-1935, levenloos geboren

Ludovicus Hubertus Beckers * 22-01-1855 † 01-01-1940, 84 jaar

Maria Antonia Beckers- Buskens * 25-07-1898 † 12-02-1974, 75 jaar

Meer weten over onze monumenten, kijk dan in ons overzicht.

Overzicht al onze monumenten.

Bijzonderheden

H.C. Beckers is de oprichter en directeur van haardenfabriek, Ijzergieterij “ Sint Joseph” v/h Hubert C. Beckers te Bergen op Zoom. Hij is ridder in de orde van de heilige Gregorius de Grote, ridder in de orde van Oranje Nassau, president van de bijzondere raad Sint Vincentius vereniging, penningmeester kerkbestuur parochie H. Maagd Maria en lid van de KvK te Breda

Meer weten over onze monumenten, kijk dan in ons overzicht.

Overzicht al onze monumenten.