Bij overlijden (24 uur per dag): 06 207 312 27

|

Overige vragen: 0164 265 989

|

Volg ons op:

Oorlogsgedenkmonument

Het is een gemeenschappelijk oorlogsgedenkmonument met de afmeting 4.20 x 3.05, hoog 0.60. Met uitzondering van het witmarmeren kruis en de bronzen letters is het monument geheel van hardsteen.

In 2021 is het monument geheel gerestaureerd. Voorts betreft het een schuinoplopende tombe, omgeven door 14 hardstenen paaltjes met kettingen waarbinnen nog ruimte is voor het aanbrengen van beplanting. Afmeting tombe 2.00breed en 2.50 lang.

Tekst op het monument: “ In den oorlogsmorgen van 1 maart 1945, zijn plotseling overgegaan naar den eeuwigen vrede. Dat zij rusten in vrede “. Middenvoor aan de voet van de tombe een knielbankje met de tekst: “ Bid voor ons “.

Overledenen

H. Appels- Jansen

Catharina Kruter-Roosendaal

Dirk Bentschap

Theo Lensink

H.A. Breumelhof

Maria Pijnappel

Isabel Disco- Huijgens

Ant. Kwekkeboom

C. Maurer- Kwekkeboom

E. Disco- van de Water

Marietje van Dongen

K. van Dongen

P. Breumelhof

Willem Roelands

Toon de Bruijn

Elisabeth Appels

Corry Maurer

Jac. Cats- Franken

Jac. Nelen

Leon Nelen

Maria Krijnen-Lardenooij

Jos Bol

Corn. Van Son

Meer weten over onze monumenten, kijk dan in ons overzicht.

Overzicht al onze monumenten.

Bijzonderheden

Alle 23 personen zijn omgekomen door een V1 die op 1 maart 1945 om 10 uur ‘s morgens viel in het stadsgedeelte, waarin de Canisiusschool, het Alg. Burger Gasthuis en de St. Antoniusscholen gelegen waren. De gehele gebouwenhoek begrensd door de Van Hasseltstraat, Wassenaarstraat en Coehoornparkstraat, werd als het ware weggevaagd.

In de voormiddag van 5 maart werden de slachtoffers van de ramp van 1 maart  op slechts 4 wagens naar de R.K. Begraafplaats gereden te voet gevolgd door een grote schare mensen. Het karakter van deze uitvaart en begrafenis was zeer eenvoudig als gevolg van de nog steeds aanwezige dreiging van V1 ’s richting Antwerpen. Alle 23 personen zijn in een massagraf op de R.K. Begraafplaats ter aarde besteld, welk graf werd voorzien van alle namen van de overledenen.

Na meer dan 75 jaar was het monument toe aan een grote restauratie. De grote natuurstenen basisplaquette die op meerdere plaatsen was gescheurd en is vervangen. Ook de belettering met de namen is hersteld en opnieuw vastgezet

Meer weten over onze monumenten, kijk dan in ons overzicht.

Overzicht al onze monumenten.