Bij overlijden (24 uur per dag): 06 207 312 27

|

Overige vragen: 0164 265 989

|

Volg ons op:

Rijksmonument 525851

De Neogotische grafzerk werd in 1888 opgericht voor de familie De Meulemeester- van Hasselt. Het graf bestaat uit een smeedijzeren omheining, een grafplaat en een hoge stele ( rechtopstaand steenblok) met kruis. Het in Neogotische stijl uitgevoerde hekwerk met kruisdecoratie is 2.45 breed en 2.75 lang.

Bij de voetbank is een hardstenen knielbankje met de tekst: “ bid voor ons “ geplaatst. Tegen het ijzeren hekwerk staan aan de binnenzijde drie achthoekige zinken bakken. Aan de binnenzijde hiervan is bij een ervan te lezen dat het een eerbetoon was aan de Katholieke Kiesvereniging, een ander aan de leden van het R.K. Armbestuur

In de laatste een restant van een krans van ijzer en zink. De 3.20 hoge hardstenen opstand heeft een voetstuk met marmeren plaquettes, evenals in de spitboogvormige uitsparingen onder zadeldak met kruisbloem. Hierboven springt het monument in, met afzaten ( een schuin aflopend vlak voor waterafvoer) en wordt bekroond door een kalkstenen kruis met driepassen aan de uiteinden van de armen. De teksten luiden als volgt: “ De Meulemeester 1843-1889 – Van Hasselt 1858-1920/ Hier rusten de heer J. de Meulemeester in leven pastoor van de parochie O.L.V. van Lourdes 1886-1921”. De overige namen zijn vrijwel onleesbaar.

Waardering: De graftombe is van algemeen belang. Het object heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociale en geestelijke ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling van de katholieke grafcultuur. Het is tevens van belang voor de typologische ontwikkeling van het grafmonument. Architectuurhistorisch is het van belang vanwege de stijl, het materiaalgebruik en de ornamentiek. Het is gaaf bewaard gebleven.

Overledenen

Hier liggen begraven het echtpaar De Meulemeester- van Hasselt en vier van hun kinderen.

Carolus Ludovicus de Meulemeester *09-03-1843, † 31-10-1889 46 jaar

Euphrasia Maria Immaculata Johanna Catharina van Hasselt *12-10-1859, † 25-03-1920, 60 jaar

Dochter: Sophia Maria Theresia Antonia Felicitas de Meulemeester *14-06-1882, † 31-12-1926, 44 jaar

Zoon: Felix Julianus Aloysius Joseph Maria de Meulemeester *28-02-1885, † 05-12-1888 slechts 3 jaar

Zoon: Joseph Seraphinus Alphonsus Maria de Meulemeester *19-09-1886, † 17-11-1921, 35 jaar

Dochter: Maria Ludovica Seraphina Lucia Josepha de Meulemeester *08-09-1889, † 24-10-1912, 23 jaar

Meer weten over onze monumenten, kijk dan in ons overzicht.

Overzicht al onze monumenten.

Bijzonderheden

Carolus de Meulemeester was oesterkweker.

Dochter Sophia is als zuster Maria Ancilla ingetreden als religieuze Penitente- Recollectine van de Onbevlekte Ontvangenis van de Congregatie van de H. Familie te Roosendaal.

Zoon Joseph ( Jos) heeft zijn middelbare school doorgebracht bij de Jezuïeten in Katwijk aan de Rijn. Wordt op 17 mei 1913 priester gewijd in Hoeven. Zijn eerste H. Mis vindt plaats op 27 mei 1913 in de kerk van de H.H. Martelaren van Gorkum te Bergen op Zoom. Vervolgens is hij kapelaan in Prinsenbeek en in 1917 wordt hij op voordracht van de deken door de bisschop van Breda aangewezen om de nieuwe parochie van het Fort ( O.L.Vr. van Lourdes kerk) in Bergen op Zoom op te richten. Vanuit zijn standplaats de parochie van de H.H. Martelaren van Gorkum en vanuit het ouderlijke huis Steenbergsestraat 27 in Bergen op Zoom, kon hij het vele werk die het stichten van een nieuwe parochie met zich meebracht goed organiseren. Zijn familie, niet onbemiddeld, steunt hem waar mogelijk. Eerst wordt er een hulpkerk gebouwd, die later dienst zou gaan doen als jeugdhuis. Op 17 december 1918 wordt pastoor de Meulemeester bij de Martelarenkerk afgehaald en met feestelijk vertoon naar zijn nieuwe hulpkerk gebracht om daar de eerste H. Mis op te dragen. De bouw van de definitieve kerk maakt hij niet meer mee. Op 17 november 1921, 35 jaar oud, sterft pastoor de Meulemeester. Mede door een financiële bijdrage van zijn familie en uit zijn nalatenschap kon de kerk van O.L. Vrouw van Lourdes worden gebouwd. Op 10 september 1928 werd deze kerk ingewijd. Er is een straat naar hem vernoemd, de Pastoor de Meulenmeesterstraat, grenzend aan de O.L.Vrouw van Lourdes kerk.

Meer weten over onze monumenten, kijk dan in ons overzicht.

Overzicht al onze monumenten.